Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering; de voorzitter wordt in functie gekozen; de overige functies worden door de gekozen bestuursleden in onderling overleg verdeeld. De vice-voorzitter wordt door het bestuur gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Namens de volgende commissies zit een lid hiervan in het bestuur: accommodatiecommissie, kantinecommissie, ledenadministratie, sponsorcommissie, technische commissie junioren en technische commissie senioren.

Samenstelling bestuur Tebo

Voorzitter: Max Jongsma, [email protected], 0646218255

Secretaris: Daniëlle van Gessel, [email protected], 0630722872

Penningmeester: Dies de Kok, [email protected], 0610283659

Accomodatiecommissie: Hans van der Weele, [email protected], 063745705

Kantinecommissie: Henk van der Hoeven, [email protected], 0654753380

Ledenadministratie: Wim Migchielsen, [email protected], 0633718962

Sponsorcommisse: Bert Menger, [email protected], 0636428088

Technische commissie junioren: Miranda de Wolf, [email protected], 0631722630

Technische commissie senioren: Karel de Lange, [email protected], 0683202332

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 113 562 644

clubhuis

Dorpsstraat 102B
4451 AC Heinkenszand